İletişim Önemli Linkler BİDB Servis

Misyon & Vizyon

ORDU ÜNİVERSİTESİ ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU'NA HOŞGELDİNİZ...

 

MİSYON

           Ulubey Meslek Yüksekokulu; evrensel ölçülerde bilgi üretmek,  Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında Türk toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan bireyler yetiştirmek ve bu doğrultuda eğitim ve araştırma yaparak toplumla paylaşma, cumhuriyetin değerlerini özümsemiş, bilimsel ufku geniş, çağdaş birikimlerle donatılı, dalında her türlü teknik ve pratik bilgiye sahip bireyler yetiştirmektir.

 

VİZYON

             Ulubey Meslek Yüksekokulu olarak yapılan faaliyetlerin amacı, topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan, toplumun her kesiminde saygı duyulan, ekip çalışmaları ve katılımcılığı ön planda tutan, paydaşlarımız ile etkili iletişim ve işbirliği yapabilen, ulusal ve uluslararası ortamlarda üye olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider ve yeniliklere açık, katılımcı, ulusal düzeyde rekabet edebilir bir yüksekokul olmaktır.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00